Tilsette Loggen

Velkommen til oss.

Arbeidsmarknadsbedriftene i Sogn og Fjordane tilbyr hjelp til personar som ynskjer å ta kompetansebevis eller fagbrev. Med litt tilpassa opplæring eller tilrettelegging kan du få fagopplæring ute i ordinære bedrifter.

Tilbodet vert gitt etter bestilling frå NAV.

Søk studielån!
Elektronisk Loggbok
Instruktørkurs
Sogneprodukt In Via as Origod