Tilsette

Velkommen til oss.

Arbeidsmarknadsbedriftene i Sogn og Fjordane tilbyr hjelp til personar som ynskjer å ta kompetansebevis eller fagbrev. Med litt tilpassa opplæring eller tilrettelegging kan du få fagopplæring ute i ordinære bedrifter.

Tilbodet kan bli gitt etter bestilling frå NAV, og i samarbeid med rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune. (Indre Vestland og Vestland Nord)

For deg som har ungdomsrett:

Det er viktig å søke i vigo som lærekandidat innan 1. februar.

 

 

 

 

 

Søk studielån!
Elektronisk Loggbok
Instruktørkurs
Sogneprodukt In Via as Origod