Tilsette Loggen

NAV

Nav kan etter vurdering av behov bestille fagopplæring gjennom Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring.

Dialog og bestilling skal gå til ein av Attføringsbedriftene : Sandane Industri  -  Firda Produkt  -  Origod  -  Sogneprodukt

Nav er vår oppdragsgjevar og samarbeidspartner under læretida di.

Sogneprodukt Mentro In Via as Origod