Tilsette

Praksiskandidat

Dersom du har mykje arbeidserfaring, men manglar skule, kan du likevel ta fag- eller svennebrev.

Ein praksiskandidat er ein privatist i yrkesfag med yrkespraksis, som manglar teori for å få fag-/ svennebrev

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du har:

Du må få godkjent praksis før du kan melde deg opp til eksamen. Praksisen må være allsidig og dekke dei viktigste måla i fagets læreplan. 

 

 

"kjelde Utdanning no"

Realkompetansevurdering

Oppmelding til Privatist eksamen

 

Sogneprodukt In Via as Origod