Tilsette

Lærling

Ein lærling er ein elev som går i lære i eit praktisk fag. I bedrifta får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter kvart deltek du i dei vanlege oppgåvene på arbeidsplassen. Ofte får du difor mindre lønn i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedrifta. 

Som lærling avsluttar du utdanninga med ein prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i dei andre lærefaga.

 

 

"kjelde Utdanning.no"

 

 

Sogneprodukt In Via as Origod