Tilsette Loggen

Kontakt oss

Leiar Karl-Anton Søvde har kontor i Førde og på Sandane. Mobil: 95248960  epost: soevde@in-via.no

Kontakt di lokale attføringsbedrift for informasjon om tilrettelagt fagopplæring i ditt distrikt.

Alf
Osa
Anne
Kleppe
Karl Anton
Søvde
Kjartan
Kvellestad
Tommy
Feten
Sogneprodukt Mentro In Via as Origod