Tilsette Loggen

Med Fylkeskommunen

Opplæringsavdelinga på Sogn og Fjordane Fylkeskommune har tett kontakt med Nav og Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring.
Dei er med under heile opplæringsløpet frå planleggingsfase til avvikling av fagprøve / kompetanseprøve.

 

 

Kontaktpersonar på opplæringsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogneprodukt Mentro In Via as Origod