Tilsette Loggen

Kriterier for inntak

Nav kan etter vurdering av behov bestille fagopplæring gjennom Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring. Dialog og bestilling skal gå til ein av Attføringsbedriftene.

 

Sogneprodukt Mentro In Via as Origod