Tilsette

Ofte stillte spørsmål

Her kan du sjå svaret på ein del vanlege spørsmål.

Har du skulerett ?

Her finn du meir informasjon om skulerett.

 


 

Korleis starte tilrettelagt fagopplæring

Voksne: Nav kontaker Attføringsbedrift for å bestille læreløp.

 ungdomsrett?

For å avklare skulerettar og spørsmål om fagopplæring finn du informasjon her på heimesida til Fylkeskommunen

Korleis søker eg

Voksenrett:

 

Ta kontakt med karrerettleiar for voksnehttps://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/karriere-vestland/

 

Har du ungdomsrett, og behov for særskilt tirettelegging?

 

Ta kontakt med rådgjevar og rettleiingstenesta ved den vidaregåandeskulen du går på for rettleiing.

 

Søk i VIGO som lærekandidat innan 1. februar. 

 

Ta og gjerne kontakt med oss for ein samtale om vårt tilbod, og kva rolle vi kan ha for å hjelpe deg til kompetansebevis eller fagbrev.

 

Leiar : Jan Arve Søvde, Mob: 99728058

E-post: jan.arve.soevde@in-via.no

      

 

 

Kva om eg er sjuk

Ved sjukdom må du ringe arbeidsplassen din på morgonen. Kontakt også din kontaktperson i attføringsbedrifta du tilknytta.

Sogneprodukt In Via as Origod